TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: 42 milyar 22 milyon lira kâr eden Koçlar işçiye poşet çayı çok görüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, dağıtılan poşet çayı meskene götürdükleri için hırsızlık suçlamasıyla işten çıkartılan Koç Üniversitesi işçilerini Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, “İşçilerin sırtından 42 milyar 22 milyon lira kâr eden Koçlar, emekçiye 1 TL bile etmeyen poşet çayı çok görüyor. Emekçilerin emeğini, alın terini, haklarını çalanlar ve Kod 46 ile tarihe yazılacak asıl hırsız sizsiniz” dedi.

TİP Sözcüsü Kadıgil, Türkiye’nin en büyük sermaye kümelerinden olan Koç Holding’in, 2022 yılının birinci 9 ayında net kârını yüzde 346 artırdığını hatırlattı. “İşçilerin sırtından 42 milyar 22 milyon lira kâr eden Koçlar, çalışana 1 TL bile etmeyen poşet çayı çok görüyor. Çalışanların emeğini, alın terini, haklarını çalanlar ve Kod 46 ile tarihe yazılacak asıl hırsız sizsiniz” diye konuşan Kadıgil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin‘in cevaplaması üzerine soru önergesi verdi. 

Bugün 19. gününe giren Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sendikalı oldukları için işten atılan taşeron personellerin yaşadığı hak ihlallerini Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı’na soran Kadıgil, “İşçilerin “tacizci müdürün hastaneyle ilişiğinin kesilmesi, sendikalı çalışmanın önünün açılması ve kimseye sendika tercihinden ötürü baskı yapılmaması, atılan emekçilerin işe geri alınması, angaryaya, mobbinge ve tacize son verilmesi, taşeron şirketler aracılığıyla değil, takımlı çalışmak” taleplerinin kabul edilmesine dair Bakanlığınızın rastgele bir çalışması olacak mıdır?” dedi.

Kadıgil Bakan Vedat Bilgin’e şu soruları yöneltti;

1- Anayasa’nın 49/2 kararının “Devlet, çalışanların hayat düzeyini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli önlemleri alır” tabiriyle Devlete müspet bir yükümlülük yüklemesine rağmen; hak ihlalleri ve emek sömürüsüne karşı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 15 gündür direnen personellerin, kamu tertibini ilgilendiren talepleri ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafından görevlendirilen bir müfettiş var mıdır? İnceleme başlatılmış mıdır?

2- Poşet çay ya da elma nedeniyle Kod 46 ile işten çıkarılan kaç emekçi bulunmaktadır?

3- Son bir yılda Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kaç taşeron personel kıdem tazminatına hak kazanmıştır? Yasal hakkın doğmaması için kanuna karşı hileyi kullanarak şirketleri yıl dolmadan değiştirilen emekçilerin yaşadığı mağduriyet için Bakanlık ilgili patronlara karşı rastgele bir cezai müeyyide uygulayacak mıdır?

4- Sistematik hale gelen angarya, mobbing ve taciz ile ilgili sessiz kalan patronlar; ilgili çalışanlar ile ilgili süreç başlatıp başlatmadığı Bakanlığınız tarafından takip edilmekte midir?

5- Anayasal sendikal örgütlenme hakkının kullanımında karşılaşılan baskı ve engellemeler ile ilgili Bakanlığınızca nasıl bir yol izlenecektir?

6- Çalışanların “tacizci müdürün hastaneyle ilişiğinin kesilmesi, sendikalı çalışmanın önünün açılması ve kimseye sendika tercihinden ötürü baskı yapılmaması, atılan personellerin işe geri alınması, angaryaya, mobbinge ve tacize son verilmesi, taşeron şirketler aracılığıyla değil, takımlı çalışmak” taleplerinin kabul edilmesine dair Bakanlığınızın rastgele bir çalışması olacak mıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir