Mahkemeden kayyımın projesine ret

Kayyım idaresindeki Sur Belediyesi, belediye meclisi üyeleriyle birlikte 5 Mayıs 2022’de “Silvan Yolu Planlama Bölgesi” ismi altında yeni bir revizyon nazım imar planı hazırladı. Kayyım idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, jeolojik yasak alanların konut ve ticaret alanı olarak belirlenmesini öngören planı 17 Mayıs’ta onadı.

TMMOB Kent Plancılar Odası Diyarbakır Şubesi, planın hukuka muhalif olduğu gerekçesiyle Diyarbakır 1. Yönetim Mahkemesi’ne başvurdu. Diyarbakır Büyükşehir ve Sur belediyeleri hakkında açılan davada, nazım imar planında “nüfus hesabının yanlış yapıldığı, teknik alt yapı eksikliğinin bulunduğu, jeolojik yasaklı alanlar olduğu halde alanların konut ve ticaret alanı olarak belirlenip yerleşime açıldığı, Mekansal Planlar Üretim Yönetmeliği Ek-2’de belirtilen standartların altında kullanım kararları olduğu, planlamaların şehircilik ve planlama asıllarına uygun olmadığı” belirtildi. Kelam konusu münasebetlerle projenin iptali istendi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere nazaran, kayyım idaresindeki belediyeler, yaptıkları savunmada, imar planını savundu. Savunmalarda, jeolojik bilgilerin baz alındığı ve nazım imar planında “kamu faydasına planlama mevzuatına uygun olarak bilimsel, jeolojik datalara dayanılarak ve objektif bakış açısı ile hazırlandığı, planlama ve kozmik şehircilik prensiplerine riayet edildiği” ileri sürüldü.

RAPOR: PLAN ŞEHİRCİLİK UNSURLARINA UYGUN DEĞİL

Mahkeme, dava konusu süreçlerin iptaline karar verdi. Kararda, nazım plana dair eksper incelemesi raporuna yer verildi. Raporda, “Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanmamasının imar mevzuatına, planlama unsur temellerine ve şehircilik prensiplerine uygun olarak yapılmadığı kanaatine varıldığı” denildi. İmar planındaki haritaların aktüel olmadığına dikkat çekilen raporda, nüfus hesaplarının yoğunluk ve işlevlerin (konut, sıhhat, eğitim, park vb.) yer aldığı alanlar üzerinden hesaplanması gerektiği vurgulandı.

Raporda, raporda yer verilen 450 ve 350 metrekare konut alanı büyüklüklerinin gerçeği yansıtmadığı ve nüfus hesaplama formülünün yanlış olduğu belirtildi. Raporda, “(…) revizyon nazım imar planının imar mevzuatına, planlama prensip ve asıllarına, şehircilik prensiplerine, plan hiyerarşisine ve kamu faydasına üstte belirtilen münasebetler nedeniyle uygun olmadığı (…)” sözlerine yer verildi.

Kararda, uzman raporuna işaret edilerek, nazım imar planının “imar mevzuatına, planlama prensip ve asıllarına, şehircilik prensiplerine uygun olmadığı” sonucuna varıldığı belirtildi. Kararda, ayrıyeten 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi’ne istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir