BDDK’nin ‘döviz sınırı düzenlemesi’ yarın yürürlüğe giriyor

BDDK’nin, 21 Ekim’de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sonu düzenlemesi yarın prestijiyle yürürlüğe giriyor.

Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere nazaran, düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda paha bir biçimde artması bekleniyor.

Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sonunun 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık hududunun yüzde 5’e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

Böylece muhtaçlık fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk lirası krediye erişmek için daha yüksek meblağda yabancı para satmak durumunda kalacak.

ŞİRKETLERİN KKM DÖNÜŞÜMLERİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Yüksek yabancı para yükümlülüğü bulunup ihtiyat gayeli yabancı para varlık tutan şirketler, korunma maksatlı bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürerek hem kur riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.

Dolayısıyla, bilhassa yabancı para kredi yükümlülükleri için yabancı para cinsinden nakdi varlık tutan şirketlerin bu imkandan yararlanarak KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.

İLGİLİ DÜZENLEME 

BDDK, 24 Haziran’da aldığı Konsey kararı ile bankalara, gereksinim fazlası yabancı para nakdi varlık tutan şirketlere Türk lirası kredi kullandırmama sınırlaması getirmişti.

Söz konusu sınırlamaya, “Bağımsız kontrole tabi olma”, “En az 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlık bulundurma” ve “Yabancı para nakdi varlıkların faal ya da cirodan büyük olanının yüzde 10’unu aşma” şartlarını tıpkı anda sağlayan şirketler giriyordu.

Söz konusu şirketler, bu 3 kaidesi taşısa dahi, ilgili mevzuat gereği yabancı para cinsinden kredi kullanmasına yönelik bir sınırlama bulunmaması durumunda 3 aylık yabancı para net açık durumu kadar TL kredi kullanabiliyordu.

BDDK, 21 Ekim’de ise düzenlemenin aktifliğini artırmak ve gereksinim dışı Türk lirası kredi kullanımını sonlandırmak gayesiyle bu düzenlemede kıymetli değişiklikler yaptı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile 15 milyon lira karşılığı nakdi varlık sonu 10 milyon liraya, yabancı para nakdi varlık oranı sonu ise yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüldü.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir